Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Stuff / Spullen

I have decided to give up on my 150-challenge. Or rather, I did so without making a consious decision. I mean, who am I kidding, I keep buying craftsupplies, although I'm not spending that much on them. I'm just not into the challenge and that makes it quite pointless.
So without further ado, I'll show you what I've bought over the past month or so (oh, I forgot to include the white marker I got in Ghent in the photos!).
I finally found stickyback plastic with a woodprint. And I just couldn't resist these fun sticky-notes at V&D. 'Hey, dude'! ;-)

Ik heb besloten om maar te stoppen met m'n 150-challenge. Of beter gezegd, ik ben ermee gestopt zonder er een bewuste beslissing over te nemen. Ik bedoel, wie houd ik voor de gek, ik blijf knutselspullen kopen, alhoewel ik er niet zoveel geld aan besteed. Ik ben gewoon niet gemotiveerd, en op deze manier heeft het weinig zin.
Dus bij deze laat ik jullie zien wat ik in (zo ongeveer) de afgelopen maand heb gekocht (o, ik ben de witte marker die ik in Gent kocht vergeten op de foto te zetten!).
Ik heb eindelijk plakplastic met houtprint gevonden (Gamma). En ik kon gewoon geen weerstand bieden aan deze leuke sticky-notes bij V&D. 'Hey, dude'! ;-)

I keep telling you how much I love HEMA-design. I also love anything I can use as journallingspots on my scrapbookpages. So you can imagine how happy I was to find these!

Ik blijf maar herhalen hoe leuk ik HEMA-design vind. Ik ben ook gek op alles dat ik als journallingspots kan gebruiken op m'n scrapbookpagina's. Dus je kunt je voorstellen hoe blij ik was om deze te vinden!

These cards were bought last year, but I couldn't show them to you earlier because I wanted them to be a surprise. I recently used the one with the eggflower to invite Maarten for a special brunch. And the one with the bunny in nightgown was perfect for thanking Wilma and Fred for having Aafje over while we travelled!

Deze kaarten kocht ik vorig jaar al, maar ik kon ze nog niet laten zien omdat ze nog even een verrassing moesten blijven. Ik heb die met de eierbloem laatst gebruikt om Maarten uit te nodigen voor een speciale brunch. En die met het konijn in nachtjapon was perfect om Wilma en Fred te bedanken toen Aafje mocht komen logeren terwijl wij op vakantie gingen!

And this is quite funny, reminds me of The Incredible Machine.

En dit is wel grappig, doet me denken aan The Incredible Machine.

And then, Dille & Kamille. I blogged about them quite recently. I have always loved their shops ever since Nicolette (at least, I think it was her) introduced me to them in the nineties. Clean, robust, simple design in black, white, light wood and matte metal. Vintage yet fresh. After seeing the outside of the shop in Bruges, I planned to visit the shop in The Hague when I had the time, and so I did. I hadn't been there for a couple of years, and it was a great surprise to find a small selection of office supplies! Sweet vintage notebooks, huge bookbindingrings. And I found what I think is pretty much the same as bakers twine. The postcard (bought for Wilma's birthday but she has already seen it so this is not a spoiler) is from Belle & Boo, oh my vintage goodness! Love the bunny in their productline!
Only now I realise how the design of Dille&Kamille has influenced my taste for home decorating. We have pretty much the same colours in our home, with one added bright colour in each room, but somehow our apartment doesn't have that fresh feel to it. Too much stuff crammed in it I guess... I'm trying to purge but stuff has taken over. Ha, ha, yes, I know, maybe shopping less would help ;-)

En dan, Dille & Kamille. Ik blogde er laatst al over. Ik ben altijd weg geweest van hun winkels, sinds Nicolette (althans, ik denk dat zij het was) me er in de jaren negentig kennis mee liet maken. Strak, robuust, simpel design in zwart, wit, licht hout en mat metaal. Vintage maar fris. Nadat ik de winkel van buiten zag in Brugge besloot ik om de winkel in Den Haag te bezoeken zodra ik er tijd voor had, en zo gezegd, zo gedaan. Ik was er al een paar jaar niet geweest, en het was een grote verrassing om er een schrijfwaren afdelinkje te vinden! Lieve vintage schriftjes, enorme boekbindringen. En ik vond wat ik denk dat hetzelfde is als 'bakers twine'. De ansichtkaart (gekocht voor Wilma's verjaardag maar ze heeft hem al gezien dus ik verraad hier niks mee) is van Belle & Boo, o wow! Ik vind het konijntje in hun productlijn leuk!
Ik besef nu pas hoe het design van Dille & Kamille mijn smaak op het gebied van woninginrichting heeft be´nvloed. We hebben zo'n beetje dezelfde kleuren in huis, met in elke kamer een felle kleur erbij. Maar op de een of andere manier is het niet gelukt om die frisse sfeer te creeŰren in ons appartement. Teveel spullen erin gepropt denk ik... Ik probeer op te ruimen en dingen weg te doen maar spullen hebben de flat overgenomen. Ha, ha, ja, ik weet het, minder winkelen zou helpen ;-)

Geplaatst op 17-02-2011.
Meer berichten over

Reactie van margot

herkenbaar hoor! gewoon blijven scrappen op een dag moet je dan toch alles opgebruikt hebben ;) en dille en kamille is ook mijn favoriet!

Reactie geplaatst op 2011-02-18.

Reactie van Maarten

Voor de duidelijkheid: Het is "in de maling nemen" en "voor de gek houden" niet voor de maling houden! :-)

Reactie geplaatst op 2011-02-22.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.