Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Random January

2 January: More birthday-visitors!
3 Januari: Grandpa's birthday!

2 january: Meer verjaardagsbezoek!
3 januari: Opa's verjaardag!

4 January: Trying to find the best way to study. Sitting on the couch with crossed legs, not such a success. My legs fell asleep. Having my legs in a normal way means bending over the book that would be in my lap. Wouldn't make my neck and back happy (holding a book up is too heavy for me). On a good note; Aafje didn't eat my homework (at least not that day) and kept me company without disturbing my concentration too much.

4 januari: Ik probeerde de beste manier te vinden om te studeren. In kleermakerszit op de bank was niet zo'n succes. Mijn benen gingen slapen. Met m'n benen normaal zitten betekent dat ik me over het boek op m'n schoot heen moet buigen, niet fijn voor m'n nek en rug (een boek omhoog houden is de zwaar voor me). Het goede nieuws: Aafje at m'n huiswerk niet op (tenminste, niet die dag) en hield me gezelschap zonder m'n concentratie al te veel te verstoren.

I work best at the kitchentable, but that's usually full of stuff (like the day I found my textbook underneath a skateboard). There's not enough space on the computerdesk. Not to mention the enormous amount of distraction in my scraproom. Not enough space on that table either anyway.
The downside of going to another room is that I can't keep an eye on Aafje, which means she has to stay in her cage while I study unless Maarten is home. Conclusion? We need a larger home with a third bedroom that I can turn into a study and make Aafje-safe so she can come along. Maarten says I can always change my scraproom into a study. Sure sweets, in your dreams! He's totally supporting me in other ways though, suggesting I should go to the gummibearstore in Cologne to stock up on my favorite study-snack. I need to find a healthier alternative because living off of gummibears for the next seven years, not a good idea... Maybe just when studying for examns. I won't remind Maarten of the fact that although we don't have a gummibearstore in The Netherlands (as far as I know, that is), supermarkets within short walkingdistance of our appartment sell them ;-)

Ik werk het beste aan de keukentafel, maar die ligt meestal vol spullen (zoals de dag dat ik m'n studieboek onder een skateboard aantrof). Er is te weinig ruimte op het bureau waarop de pc staat. Om de enorme heoveelheid afleiding in m'n scrapkamer zal ik maar niet beginnen, en de tafel daar ligt ook vol.
Het nadeel van in een andere kamer gaan zitten is dat ik Aafje niet in de gaten kan houden, zodat ze in haar hok moet terwijl ik studeer, tenzij Maarten thuis is. Conclusie? We hebben een grotere woning nodig met een 3e slaapkamer waarvan ik een konijn-veilige studeerkamer kan maken zodat Aafje mee kan. Maarten zegt dat ik een studeerkamer kan maken van m'n scrapkamer. Ja hoor schat, in je dromen! Verder staat hij wel helemaal achter me hoor, hij suggereerde dat ik naar de gummibeertjeswinkel in Keulen zou gaan om een voorraadje in te slaan van m'n favoriete studeer-snack. Ik moet een gezonder alternatief zien te vinden want de komende zeven jaar op gummibeertjes leven, geen goed plan... Misschien alleen als ik voor tentamens leer. Ik zal Maarten er maar niet aan herinneren dat we hier in Nederland (voor zover ik weet) dan wel geen gummibeertjeswinkel hebben, maar dat supermarkten op loopafstand ze ook verkopen ;-)

How to explain to the cutest bunny ever with the cutest hay-mustache ever that the couch is not a suitable place to build a nest?

Hoe leg je aan het schattigste konijn ooit met de schattigste hooisnor ooit uit dat de bank echt niet de handigste plek is om een nestje te bouwen?

Frank, Nicolette and Danja gave me a giftcard to get a new Dymo Embossing Labelmaker. I figured I would try the simplest one first, and so far, it seems to suffice.

Van Frank, Nicolette en Danja kreeg ik voor m'n verjaardag een cadeaubon om een nieuwe Dymotang van te kopen. Ik besloot eerst de simpelste variant maar eens te proberen en die voldoet vooralsnog.

On 8 January we had another Sinterklaasparty (it was supposed to be held in December but got postponed) with Martijn, Jill and Bas. Fun!

Op 8 januari hadden we weer een Sinterklaasfeestje (het stond gepland voor december maar moest uitgesteld worden) met Martijn, Jill en Bas. Leuk!

I went to the park with Maarten where he practised his skateboarding skills on his new (and first ever!) skateboard. Off course I couldn't help to give it a try myself, fun and quite irresponsible because of my fibromyalgia ;-)

Ik ging naar het park met Maarten, waar hij oefende met zijn skateboard (zijn eerste ooit!). Natuurlijk kon ik het niet laten om ook even te proberen, leuk en nogal onverantwoordelijk vanwege m'n fybromyalgie ;-)

I taught Michiel how to make Happie Knauws, something Wilma used to make with children she worked with. If there's any interest I could post a tutorial, just let me know in the comments.

Ik leerde Michiel hoe je Happie Knauws maakt, iets dat Wilma vroeger maakte met de kinderen waarmee ze werkte. Als er interesse is in een werkbeschrijving, laat het me dan weten in een reactie.

Just to show you that I don't eat just pears when it comes to fruits ;-) I love plums and have fond memories of savouring them freshly picked from a bucket at my great-grandparents' house.

Om even te laten zien dat ik niet enkel nog peren eet waar het fruit betreft ;-) Ik houd van pruimen en herinner me hoe ik aanviel op een emmer vol versgeplukte pruimen tijdens een bezoek aan m'n overgrootouders.

I/We did lots of other fun things, that deserve posts of their own, I'm working on that, I have so much to show and tell you but I'm so busy studying and living to gather materials for new blogposts! ;-) Lets me just say that I've visited eight museums this month and we have already reached our quotum of the two vacations that we had set for ourselves for this year. But they were very short trips to Belgium, let's just pretent that doesn't count, okay? ;-) And we had a third one booked for this spring but had to cancel when we found out that the metro that we had been counting on for transportation in Newcastle was undergoing works. New plans are brewing as we speak.

Ik/We heb(ben) veel andere leuke dingen gedaan, die eigen posts verdienen. Ik ben ermee bezig, ik heb zoveel om te laten zien en te vertellen maar ik heb het zo druk met studeren en nieuwe blogposts bij elkaar leven! ;-) Maar ik verklap vast het volgende: Ik heb deze maand acht musea bezocht en de limiet van twee vakanties die we onszelf voor dit jaar hadden gesteld hebben we al bereikt. Maar het waren twee korte tripjes naar BelgiŽ, dus we doen even alsof die niet meetellen, ok? ;-) We boekten een derde vakantie voor komend voorjaar maar moesten hem weer annuleren toen bleek dat er werkzaamheden waren aan de metrolijn waarvan we in Newcastle afhankelijk zouden zijn. Nieuwe plannen zijn in de maak!

Geplaatst op 31-01-2011.
Meer berichten over

Reactie van Maarten

hm, wat lees ik nou? Mag ik iets niet weten over gummibeertjes? :-)

Reactie geplaatst op 2011-01-31.

Reactie van Frank

Hoe zit dat nu? Wij hebben je een kadobon met enorm hoge waarde voor je verjaardag gegeven om een hele dure lettertang te kopen. Nu lees ik dat je een eenvoudige hebt aangeschaft. Kun je het restbedrag retourneren op mijn girorekening? Bij voorbaat dank.

Reactie geplaatst op 2011-02-01.

Reactie van Wilma

Nu weten jullie waarom ik gescheiden ben van Frank ;) Think , koop van de rest van het geld gewoon maar lint voor je lettertang...of had Frank verwacht dat je dat dan zelf zou betalen..

Reactie geplaatst op 2011-02-01.

Reactie van Marit

Wat een grappige commentaartjes krijg jij... hihi.... tja, studeren valt niet mee maar ALS je een scrapkamer hebt zou ik hem ook niet opgeven - never nooit nie! Een dymo labeltang... die wil ik ook al eeuwen!!!

Reactie geplaatst op 2011-02-01.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-08-15.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-08-15.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.