Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

France 2010 Day 13: Saint-Étienne - Zoetermeer / Frankrijk 2010 Dag 13: Saint-Étienne - Zoetermeer

On 14 October we woke op in Saint-Étienne. Saint-Étienne wasn't a logical choise to depart from, but originally we had planned to visit Le Puy en Velay, and then Saint-Étienne would have been a sensible place to hop onto the TGV. But weeks before our trip we found out that work was being done on the tracks during the days we would stay in Le Puy and trains were replaced by busses. My stomach doesn't like busses too well when it comes to longer distances so we changed plans, but couldn't change our train ticket from Saint-Étienne. And then off course on our day of departure there were strikes and our TGV was running but with Lyon as a startingpoint in stead of Saint-Étienne... And the only train that would take us to Lyon in time for our TGV would run very early in the morning. So we had to leave Saint-Étienne when it was dark and never got to see it in daylight. Ah, well, too bad.

Op 14 oktober werden we wakker in Saint-Étienne. Saint-Étienne was niet de meest logische vertrekplaats, maar oorspronkelijk waren we van plan om Le Puy en Velay te bezoeken, en dan was Saint-Étienne een handige plek geweest om de TGV te nemen. Maar een aantal weken voor onze reis kwamen we erachter dat er spoorwegwerkzaamheden waren rond Le Puy in de periode dat we er wilden verblijven en dat er bussen in plaats van treinen zouden rijden. Mijn maag wordt niet blij van lange busritten dus we veranderden onze plannen, maar konde ons treinkaartje vanaf Saint-Étienne niet meer annuleren. En toen waren er ook nog eens een stakingen op onze vertrekdag, onze TGV zou wel rijden maar dan met Lyon als vertrekpunt ipv Saint-Étienne... En de enige trein die ons op tijd in Lyon kon brengen voor onze TGV vertrok erg vroeg in de ochtend. We moesten Saint-Étienne dus verlaten toen het nog donker was en hebben het niet bij daglicht kunnen bekijken. Nou ja, pech.

So we had some time to kill in Lyon and got some breakfast in the mall across the street from the trainstation. I also took the opportunity to shop at an office supply shop and got a sweet little cupcake...

We hadden dus wat tijd te doden in Lyon en ontbeten in het winkelcentrum tegenover het station. Ik greep ook de kans om te inwkelen bij een papeterie en kocht een zoet cupcakeje...

I ate my cupcake in the TGV.

Ik at m'n cupcake op in de TGV.

In Paris we arrived at Gare de Lyon. Normally you would be able to take a RER to Gare du Nord and have plenty of time to catch the Thalys train to the Netherlands, but public transport was pretty chaotic in Paris aswell because of the strikes and our train had had a little delay. We took a metro to Saint-Lazare.

In Parijs kwamen we aan op Gare de Lyon. Gewoonlijk kun je dan een RER naar Gare du Nord nemen en ruim op tijd zijn voor de Thalys, maar ook in Parijs was het ov nogal chaotisch door de stakingen en we kwamen aan met vertraging. We namen een metro naar Saint-Lazare.

Cupcake was hoping to visit his friend Madeleine, who has her own metro stop, but we didn't have time for that, we had to catch a train!

Cupcake hoopte zijn vriendinnetje Madeleine te kunnen bezoeken, die haar eigen metrohalte heeft, maar daar hadden we geen tijd voor, we moesten een trein halen!

At Saint-Lazare we had to change to a RER train, but had to wait for a while before it would go. We had planned to get a hot chocolate in a special café in Paris or at least get some lunch, but there wasn't time. Fortunately we found a vendingmachine at the platform to provide us with an unhealthy lunch.

Op Saint-Lazare moesten we overstappen op een RER-trein, maar we moesten een tijdje wachten voor deze zou rijden. We hadden gepland om warme chocolade te gaan drinken in een speciaal café in Parijs of om op zijn minst wat lunch te scoren, maar we hadden geen tijd. Gelukkig vonden we een snoep-automaat die ons van een ongezonde lunch kon voorzien.

We made it to Gare du Nord in time and even had to wait for several minutes before we could board our Thalys. We think these were art school students, they were sketching the trainstation.

We bereikten Gare du Nord op tijd en moesten zelfs een aantal minuten wachten voor we de trein in konden. We denken dat dit studenten van de kunstacademie oid waren, ze maakten schetsen van het station.

I love trains with sockets so I can get some work done whilst travelling! Actually, on this photo I'm working on blogposts!

Ik houd van treinen met stopcontacten waardoor ik wat werk gedaan kan krijgen tijdens het reizen! Sterker nog, op deze foto werk ik aan blogposts!

And Cupcake? Well, turned out his friend Madeleine was sitting in the vendingmachine at the platform where we had to wait for the RER! Lucky little bugger! All's well that ends well!

En Cupcake? Nou, het bleek dat zijn vriendinnetje Madeleine in de snoep-automaat zat op het perron waar we op de RER moesten wachten! De bofferd! Eind goed, al goed!

Geplaatst op 16-01-2011.
Meer berichten over

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-01.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-01.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.