Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

My 29th Birthday / Mijn 29e Verjaardag

The good side of having your birthday on New Years Day is the anticipation of New Years Eve and the fireworks that begin the moment my birthday starts. We finally remembered to light some sparklers early on New Years Eve (I rather stay indoors when the rest of the fireworks start). And from midnight and onwards we sat on the couch and enjoyed the view untill the smoke obscured most of it. Oh, and we had oliebollen off course!

De leuke kant van jarig zijn op Nieuwjaarsdag is het afwachten op Oudjaarsavond en het vuurwerk dat afgestoken wordt zodra mijn verjaardag begint. We dachten er eindelijk op tijd aan om sterretjes af te steken vroeg op Oudjaarsavond (ik blijf liever binnen als de rest van het vuurwerk afgestoken wordt). En vanaf middernacht zaten we op de bank te genieten van het uitzicht, tot de rook ervoor zorgde dat er weinig meer van te zien was. O, en we aten natuurlijk oliebollen!

We had quite a lot of visitors but I can't show you all of the photo's we made due to privacy. So I'll leave you with granny, grandpa, Martijn and myself.

We hadden vrij veel bezoek maar ik kan je wegens privacyredenen niet alle foto's laten zien. Ik beperk me dus tot opa, oma, Martijn en mij.

I got spoiled rotten as usual! Part of the money we need for a new bathroomsink and -tap, craftsupplies, a photoalbum, cards, a dvd showing contemporary and historical footage of Zoetermeer, giftcards, lots of nice messages over the internet, handmade/altered goodies and the coolest of all:

Ik werd natuurlijk weer flink verwend! Een deel van het geld dat we nodig hebben voor een nieuwe wastafel en kraan voor de badkamer, knutselspullen, een foto-album, kaarten, een dvd met zowel moderne als historische beelden van Zoetermeer, cadeaubonnen, veel aardige felicitaties via internet, handgemaakte/versierde dingen en het allergaafste:

A game called Think, that trains your memory and concentration (which are in pretty bad shape and could sure use some training although I'm not convinced it'll help), that has black-and-white cows(!) and other animals celebrating a party. Francien sure found the most perfect birthdaygift for me! ;-)

Een spel genaamd Think, waarmee je je geheugen en concentratievermogen kunt trainen (die er nogal slecht aan toe zijn en wel wat training kunnen gebruiken maar ik ben er nog niet zo zeker van of het zal helpen), met zwart-witte koeien(!) en andere dieren die een feestje vieren. Francien heeft echt het perfecte verjaardagscadeaujte voor me gevonden! ;-)

Danja made me this scrapbookpage to thank me for giving her the Harry Potter books (my own Dutch ones that had become redundant now that I own the series in English). She put two photo's of herself as Harry Potter on it, more on that later this month!

Danja maakte deze scrapbookpagina voor me om me te bedanken voor de Harry Potterboeken die ik haar heb gegeven (mijn eigen Nederlandse exemplaren die overbodig zijn geworden nu ik de serie in het Engels heb). Ze gebruikte twee foto's van zichzelf verkleed als Harry Potter, meer daarover later deze maand!

Petra made me a card and decorated these little containers for me, she painted the duckies and crochetted them scarfs.

Petra maakte een kaart voor me en versierde deze opbergdoosjes, ze verfde de eendjes en haakte dasjes voor ze.

Geplaatst op 04-01-2011.
Meer berichten over

Reactie van ctje

gefeliciteerd, zie dat je veel leuke dingen gehad hebt.

Reactie geplaatst op 2011-01-06.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.