Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Learn / Leren

As you might have noticed, I am trying to incorporate ways to share the things I have learned in my blogposts. They represent what I'm doing these days, and they are a fun way for me to work with some of the things I have learned so I can remember them more easily. This is also my solution to be able to keep blogging on a regular basis, since I have decided to go to university!
I have been dreaming of this for years, and always wanted to study history. But my health won't allow me to attend a lot of classes, and even with the part time options regular universities offer, the demands on my health and limited energy would be to high. And then I found the Open University. Only a limited amount of classes on location, most of the work can be done at home whenever it suits me. No examns in the morning (which is pretty mucht the middle of the night for me so I can't concentrate too well...), and you can choose how much classes you take on. Wow! That sounded doable for me! They don't offer history. But when I started to read the class descriptions for something that sort of translates as Cultural Studies (but isn't exactly the same thing), I fell in love. It combines studying literature, history, art history and philosophy. Taking all my interests into account, this is even more me than 'just' history! A lot of thinking, talking and dreaming followed. It's pretty expensive and since I don't expect to be able to take on more than a small job when I'm done, it's not cost-effective and it wouldn't be wise to borrow the money. So something's gotta go. And that something has to be vacations. Not all of them, mind you! But however much I love the traveling, and even though that's something we enjoy together, going to university has always been such an important dream to me. It's what I wanted to do when I grew up. Study.
In many ways I have a great life, but something was missing. I always kept reading and especially the past few years I was trying to still my appetite for learning with visiting museums, watching documentaries, attending lectures and classes, traveling... But whatever I did, my appetite wasn't being stilled but kept growing, like something inside of me that had been hushed... well not asleep but into dozing, woke up. Like part of my brain woke up. Maybe not to the point of where I was before I got CFS, I still experience brainfog and my short term memory and concentration aren't working properly, but it felt like the fog was losing density for a little while when I was learning about subjects I love. I feel like I live to learn, to gain knowledge and to put my brain to work. That's where my strenght lies, not in my body with all its limitations, but in my ability to learn, to understand, to make connections and to analyze. I wasn't fulfilling my potential, I was enjoying myself but I wasn't doing what I wanted most. My health was holding me back and I feel like I have found a loophole. I feel like I'm finally getting the chance that I've been waiting for all those years. And I have decided to take that chance!
Maarten is backing me up 100%, I couldn't do it without him. He is demanding 2 vacations a year, so I'm sure I'll have travelstories to share, and there will be some time left for crafting. I'll keep taking photo's and reading and visiting museums, although many of those things will have something to do with my studies. That's the cool thing about this, I don't have to choose, because I can plan it so that I have some time and energy left for other things, and expect to find that many of the things I love are or can be incorporated in my studies.
I have enrolled in university last week and have already started my studies, I'm so excited and the stuff I'm learning is so interesting! Difficult enough to challenge me a little, but not too difficult, just what I needed! I have started with a class that familiarizes the student with some basics of culture studies and with the kind of education you get at Open University. This will take about half a year and than after summer I hope to take one a couple of classes at once. I expect to need about seven years to get my Bachelor degree. I have already noticed that many of the subjects make me want to look into/brush up on all kinds of things, and that most of the knowledge I have gained over my years of self-education will come in handy. So I'll have to find a balance in looking things up and brushing up on things like French, latin, German, History, and not being all over the place. I need to focus! And since the stuff I need to focus on is exactly my cup of tea, I quite like that!
In this light I'm sure it will be no surprise when I tell you that my word for 2011 is 'Learn'. It's actually a logical thing to follow my earlier words 'Finish' and 'Simplify' that allowed me to make some room in my life to focus more on my education. Although I had no idea things would get this serious!
I'm hoping to keep blogging on a (semi)daily basis. There might be more post with no or few photo's. But I'll keep it a mix of creativity, information, (visual) inspiration, and sharing of my (travel)experiences. Are you ready to accompany me on my new journey?

Ordering my first class online.
Op het internet mijn eerste vak bestellen.

I was so happy to receive this box! And the contents are just pure yumminess to me!
Ik was zo blij toen ik dit pakket ontving! En de inhoud is voor mij echt om van te smullen!

Zoals je misschien hebt gemerkt probeer ik manieren te vinden om de dingen die ik leer in m'n blogposts te verwerken. Ze representeren wat ik tegenwoordig doe, en zijn een leuke manier voor me om de dingen die ik leer te verwerken zodat ik ze beter kan onthouden. Dit is ook mijn oplossing om regelmatig te kunnen blijven bloggen, aangezien ik heb besloten te gaan studeren!
Ik heb hier al jaren van gedroomd en wilde altijd geschiedenis studeren. Maar vanwege m'n gezondheid zou ik maar beperkt colleges kunnen volgen, en met m'n beperkte energie zouden zelfs de deeltijdopties die gewone universiteiten aanbieden zou het nog te zwaar voor me zijn. En toen vond ik de Open Universiteit Nederland. Maar een beperkt aantal lessen op locatie, het meeste werk kan ik thuis doen op de momenten dat het gaat. Geen tentamens 's ochtends (wat voor mij zo'n beetje midden in de nacht zou zijn waardoor m'n concentratie dan knudde is), en je kunt kiezen hoeveel vakken je tegelijk volgt. Wouw! Dat klonk haalbaar voor me! Ze bieden geen geschiedenis aan. Maar toen ik de beschrijvingen begon te lezen van de vakken voor Algemene Cultuurwetenschappen werd ik verliefd. Het is een combinatie van letterkunde, geschiedenis/geschiedschrijving, kunstgeschiedenis en filosofie. Kijkende naar al m'n interesses is dit eigenlijk nog meer 'mij' dan 'alleen maar' geschiedenis! Veel denken, praten en dromen volgde. Het is nogal duur en aangezien ik niet kan verwachten meer dan een klein deeltijdbaantje aan te kunnen als ik klaar ben, betaalt het zichzelf niet terug en het zou dus niet verstandig zijn een studielening af te sluiten. Dus er moest iets wijken. En dat iets moet vakanties zijn. Niet alle vakanties, dat niet! Maar hoeveel ik ook van reizen houd, en ondanks dat dat iets is waar we samen van genieten, studeren is altijd zo'n grote droom van me geweest. Het is wat ik altijd al wilde doen 'later als ik groot was'. Studeren.
In veel opzichten heb ik een geweldig leven, maar ik miste iets. Ik bleef altijd lezen en vooral de laatste paar jaar heb ik geprobeerd m'n honger naar leren en kennis te stillen met het bezoeken van musea, het kijken van documentaires, het bijwonen van lezingen en lessen, reizen... Maar wat ik ook deed, mijn 'honger' werd niet minder maar alleen maar meer, alsof iets binnenin me dat in slaap gesust was, of beter, niet echt in slaap was maar doezelde, wakker werd. Alsof een deel van m'n hersenen wakker werden. Misschien niet zo wakker als voor ik ME kreeg, ik heb nog steeds last van brainfog en m'n concentratievermogen en korte termijn geheugen zijn beperkt, maar het voelde alsof de mist minder dik werd op de momenten waarop ik leerde over dingen die me erg interesseren. Ik heb het gevoel dat ik leef om te leren, om kennis op te doen en mijn hersenen aan het werk te zetten. Dat is waar mijn kracht ligt, niet in mijn lijf met al z'n beperkingen, maar in mijn vermogen om te leren, te begrijpen, verbanden te leggen en te analyseren. Ik vervulde mijn potentieel niet, ik vermaakte me maar ik deed niet wat ik het liefste zou doen. Mijn gezondheid beperkte me en ik heb het gevoel dat ik een soort achterdeurtje heb gevonden dat me toch kan brengen waar ik heen wil. Ik heb het gevoel dat ik eindelijk de kans krijg waarop ik al jaren wachtte. En ik heb besloten die kans te grijpen!
Maarten staat 100% achter me, zonder hem was dit niet mogelijk. Hij eist 2 vakanties per jaar, dus ik weet zeker dat ik nog reisverhalen zal hebben om te delen, en ik zal wat tijd over hebben om te knutselen. Ik blijf fotograferen en lezen en musea bezoeken, alhoewel veel van die dingen iets te maken zullen hebben met m'n studie. Dat is het mooie hiervan, ik hoef niet te kiezen, omdat ik het zo kan plannen dat ik wat energie over zal hebben voor anderen dingen, en verwacht dat veel van de dingen waar ik van houd deel uit zullen kunnen maken van het studeren.
Ik heb me vorige week ingeschreven bij de universiteit en ben al begonnen met studeren, ik ben erg enthousiast en de dingen die ik leer zijn zo interessant! Moeilijk genoeg om me een beetje uit te dagen maar niet te moeilijk, net wat ik nodig had! Ik ben begonnen met de OriŽntatiecursus Cultuurwetenschappen die de student bekendmaakt met was basis-aspecten van de cultuurwetenschappen en met het soort onderwijs dat je krijgt aan de OU. Dit duurt ongeveer een half jaar en na de zomer hoop ik een aantal vakken tegelijk te gaan volgen. Ik verwacht ongeveer zeven jaar nodig te hebben om m'n Bachelor te halen. Ik heb al door dat veel van de onderwerpen die behandeld worden me de behoefte geven om me te verdiepen in allerlei dingen of kennis op te halen/uit te breiden, en dat veel van de dingen die ik heb geleerd in de afgelopen jaren van zelfstudie me van pas gaan komen. Ik zal dus een balans moeten vinden tussen dingen opzoeken en zaken als Frans, Latijn, Duits en geschiedenis ophalen, en me toch weten te focussen, wat ook belangrijk is! En aangezien de dingen waarop ik me moet concentreren echt helemaal in mijn straatje liggen, vind ik dat helemaal niet erg!
In dit licht zal het je vast niet verbazen als ik je vertel dat mijn woord voor 2011 'Leren' is. Het is eigenlijk een logisch vervolg op mijn eerdere woorden 'Finish' (afmaken) en 'Simplify' (vereenvoudigen) die het me mogelijk maakten om wat meer ruimte in m'n leven te maken zodat ik me meer kon richten op m'n educatie. Alhoewel ik geen idee had dat dit zo'n serieuze wending zou nemen!
Ik hoop (semi)dagelijks te blijven bloggen. Het kan zijn dat er meer posts komen met weinig of geen foto's. Maar het zal een mix blijven van creativiteit, informatie, (visuele) inspiratie, en het delen van mijn (reis)ervaringen. Ben je er klaar voor om met me mee te gaan op mijn nieuwe reis?

Geplaatst op 02-01-2011.
Meer berichten over

Reactie van Marit

Wat geweldig Thinkie!!! HE.LE.MAAL. FAN.TAS.TISCH!!!! Ik snap helemaal wat je bedoelt met je blogpost - studeren verdiept en maakt je wereld ťn je innerlijk groter en mooier en, en.. woorden schieten hier te kort, merk je dat?! Ennuh... het is verslavend hoor! Hoe meer je leert, hoe meer je wilt weten - maar dat zei je zelf ook al dus dat had je al ontdekt. Ik wens je een hele goede en plezierige 'reis' (want studeren is ook reizen - in je hoofd!) en ik zal je pad met plezier blijven volgen!

Reactie geplaatst op 2011-01-03.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-04-19.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.