Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

#Reverb10 - Prompt 2

#Reverb10 Prompt 2:Writing.
I could go two ways with this one, and I will. I am focussing more on writing for my blog lately, and on making writing in my daily journal more fun so it's easier to keep up with it. I have plans to do more to improve on my writing in the future. It's one of those things of which I like the end result, but the process? Well, sometimes I enjoy it, but rereading to get the typos fixed, translating everything I write for my blog into English/Dutch (I usually write my posts in English first), forming whole sentences so my daily journal doesn't read like an enumeration, it all feels like a time consuming chore... I'm more of a creative thinker than a do-er ;-)
The quote that is used in the prompt makes me think about doing the things I love and eliminating other things that aren't contributing to them. I need to do that. Actually, I will need to do a lot of that starting next year. But the problem with me is that there are so many things that I love doing! I just can't choose what's got to go. So for the past two years I have been trying to finish some everlasting projects (some of which are finished, some have just started, and on most of them I have made progress) so I can get those out of my mind and off of my to do list. Ha, and then Wilma got me knittingsupplies and a book on how to knit, telling me it doesn't take a lot of time! I'm already all over the place and figuring out how to limit that, I don't need new projects! ;-) I do need a new scarf though, lost my black one I use in fall and spring... What can go? I need to find more time for the things I love to do most...

#Reverb10 Prompt 2: Schrijven.
Met deze prompt kan ik twee kanten op, en dat doe ik dus ook. Ik focus me de laatste tijd meer op schrijven voor m'n blog, en ik probeer het schrijven in m'n dagelijkse logboek leuker te maken om het mezelf makkelijker te maken het bij te houden. Ik heb plannen om in de toekomst meer te doen om m'n schrijven te verbeteren. Het is één van die dingen waarvan ik blij ben met het resultaat, maar het proces? Och, soms vind ik het wel leuk, maar hetlezen en de tikfouten eruit halen, alles dat ik voor m'n blog schrijf vertalen naar Engels/Nederlands (meestal schrijf ik m'n posts eerst in het Engels), hele zinnen vormen zodat m'n logboek niet leest als een opsomming, het voelt allemaal als een tijdrovende klus... Ik ben meer een creatieve denker dan een doener ;-)
De quote die gebruikt wordt in de prompt zet me aan het denken over het doen van de dingen die ik het liefste doe en het elimineren van andere dingen die daar niet aan bijdragen. Het is tijd om dat te doen. Sterker nog, vanaf volgend jaar moet ik dat hoog nodig doen. Maar het probleem met mij is dat er zoveel dingen zijn die ik graag doe! Ik kan niet kiezen wat er moet wijken. Dus de afgelopen paar jaar ben ik bezig geweest met proberen om eindeloze projecten af te ronden (sommige daarvan zijn af, aan sommige ben ik nog maar net begonnen, met de meeste ben ik gevorderd) zodat ik die uit m'n hoofd kan krijgen en van m'n to do lijst kan schrappen. Ha, en toen gaf Wilma me breispullen en een boek over breien, en beweert dat het maar weinig tijd kost! Ik houd me al met van alles en nog wat bezig en aan het proberen om dat terug te brengen, ik heb geen behoefte aan nieuwe projecten! ;-) Maar ik heb wel een nieuwe das nodig, ik ben de zwarte kwijtgeraakt die ik in de herfst en lente gebruik... Wat kan wijken? Ik moet meer tijd zien te vinden voor de dingen die ik het liefst doe...

Geplaatst op 24-12-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.