Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Art History Class 3 / Kunstgeschiedenis Les 3

During the 3rd Art History class (Middle Ages - Western Europa and the Byzantine Empire) I learned about romanesque architecture and sculpture. Teacher Maaike showed us lots of churches. I enjoy learning about how the different parts of a church are called and how to recognise during which period a church was built. It makes me think of all the churches we have visited as tourists and wonder to which style they belong. Although off course it isn't always clear because many churches took a long time to build or were changed trough the centuries, so they represent more than one style of architecture. I've looked into it and found out that I have indeed visited some romanesque churches or seen them on the outside:

Tijdens de 3e les kunstgeschiedenis (Middeleeuwen - West Europa en het Byzantijnse Rijk) leerde ik over romaanse architectuur en beeldhouwkunst. Lerares Maaike liet ons veel kerken zien. Ik vind het leuk om te leren hoe de verschillende delen van een kerk heten en hoe ik kan zien wanneer een kerk gebouwd is. Het zet me aan het denken over alle kerken die we bezocht hebben als toeristen, en tot welke stijlen ze behoren. Alhoewel dat natuurlijk niet altijd duidelijk is omdat er aan veel kerken lang gebouwd is en er dingen aan veranderd kunnen zijn door de jaren, waardoor ze tot meerdere architectonische stijlen behoren. Ik ben erin gedoken en ontdekte dat ik inderdaad wat romaanse kerken heb bezocht/gezien:

In 2000 I visited Roermond with Frank and saw the late romanesuqe Munsterkerk (on the outside)

In 2000 bezocht ik met Frank Roermond waar we de laat-romaanse Munsterkerk zagen (aan de buitenkant).

We saw Trier Cathedral during the summer of 2003.

We zagen de Dom van Trier in de zomer van 2003.

I paid a quick visit to Mainz Cathedral In August 2004.

In augustus 2004 bracht ik een kort bezoek aan de Dom van Mainz.

In Utrecht I have seen (on the outside) the Pieterskerk:

In Utrecht zag ik (van buiten) de Pieterskerk:

And the Janskerk:

En de Janskerk:

In 2007 we visited Canterbury Cathedral that has some romanesque parts.

In 2007 bezochten we Canterbury Cathedral die wat romaanse delen heeft.

In Februari 2009 we saw Lisbon Cathedral (on the outside).

In februari 2009 zagen we de Kathedraal van Lissabon (van buiten).

In the summer of 2009 we visited Nidarosdomen in Trondheim, which is partly romanesque.

In de zomer van 2009 bezochten we de Nidarosdomen in Trondheim, die deels romaans is.

We recently saw the Basilica of Our Lady and the Basilica of Saint Servatius in Maastricht (on the outside).

Laatst zagen we de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming en de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht (aan de buitenkant).

High on our London-wishlist is The Tower, we even got as far as buying entrance tickets once but I got ill. The keep known as the White Tower is romanesque, I've seen it from outside the walls.

Hoog op ons Londen-verlanglijstje staat De Tower, we kochten ooit zelfs toegangskaartjes maar ik werd ziek. Het fort genaamd White Tower is romaans, ik heb van buiten de muren gezien.


Photo by Frank / Foto door Frank

I might have seen more romanesque buildings but these are the ones I could think of (with a little help from this list).

Ik heb wellicht meer romaanse gebouwen gezien maar dit is wat ik kon bedenken (met wat hulp van een lijst met een overzicht van romaanse gebouwen).

Geplaatst op 21-12-2010.
Meer berichten over

Reactie van Marit

Geweldige foto's Thinkie!!! Leuk is dat h, als je de dingen met meer achtergrondkennis gaat bekijken. Moet je ook weer niet l te veel doen hoor - ook gewoon blijven genieten van wat je ziet!!! (Maar ik twijfel er niet aan dat jij daar een prima balans in hebt gevonden!)

Reactie geplaatst op 2010-12-22.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.