Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Sinterklaas 2010 - 1

On 4 December we had our first Sinterklaasparty of the season with my grandparents, Frank, Nicolette and Danja. We had had some snow and therefor the trams weren't going, so we had to walk to the other side of town with two shoppingbags, a backpack and a little suitcase filled with sweets and presents. The solution? My 25 year old sled! We got all the bags onto it and set out for what turned out to be a 1-hour walk. Francien kept us company for a while before she turned back.

Op 4 december hadden we ons eerste Sinterklaasfeestje van dit seizoen met m'n opa en oma, Frank, Nicolette en Danja. Omdat het had gesneeuwd reden de trams niet, dus we moesten naar de andere kant van de stad lopen met twee boodschappentassen, een rugzak en een koffertje met snoepgoed en cadeautjes. De oplossing? Mijn 25 jaar oude slee! We laadden de bagage erop en gingen op pad, het bleek een uur lopen. Francien liep een eindje met ons mee.

When we finally arrived at my grandparents' house we were glad to see that Frank, Nicolette and Danja had made it from the other side of the country. It was time to celebrate Saint Nicholas' birthday! With lots of candy and presents off course!

Toen we eindelijk bij opa en oma arriveerden waren we blij te zien dat het Frank, Nicolette en Danja was gelukt om vanuit Friesland te komen. Het was tijd om de verjaardag van Sinterklaas te vieren! Met veel snoepgoed en cadeautjes natuurlijk!

I had 4 pairs of sneakers on the bottom of my closet and since I'm barely able to walk on them (I need wide shoes and the support army boots give my ankles) and Nicolette likes sneakers and has the same shoe-size, I decided to pass them on. Shoes are used in the same way as christmas stockings during the weeks leading up to Sinterklaas so I put some candy in them and, how appropriately, the socks that were on het wishlist.

Ik had 4 paar gympen onderin m'n klerenkast staan en aangezien ik er nauwelijks op kan lopen (ik heb breden schonenen nodig en de steun die kistjes m'n enkels geven) en Nicolette van gympjes houdt en dezelfde schoenmaat heeft, besloot ik ze aan haar te geven. Ik deed er wat snoepgoed in en de sokken die ze, hoe toepasselijk, op haar verlanglijstje had staan.

Danja has started highschool this year (no junior high/middle school here, they go from elementary school to highschool at about age 12) and therefor is getting a more serious education when it comes to English, so I wrote her an English Sinterklaaspoem. She understood most of it and apart from the few words that were new to her, her pronunciation was great!

Danja leert sinds ze eerder dit jaar naar de middelbare school is gegaan wat serieuzer Engels, dus ik schreef een Engels Sinterklaasgedichtje voor haar. Ze begreep bijna alles en afgezien van een paar woorden die nieuw voor haar waren was haar uitspraak prima!

This is Pietbot, a new helper for Sinterklaas from outer space ;-) He was filled with SciFi/space-themed presents for Maarten.

Dit is Pietbot, een nieuw hulpje voor Sinterklaas uit de ruimte ;-) Hij was gevuld met cadeautjes met een Science-Fiction/ruimte-thema voor Maarten.

We got pretty spoiled again; I got scrapbook supplies (lots of double sided tape!), a bookstore giftvoucher and a magazine, amongst other things. And a dvd with the movie Danja and her classmates made as a farewell project at the end of elementary school. We swopped different types of chocolate letters around and had mandarins and hot chocolat.

We werden weer flink verwend; ik kreeg o.a. scrapbookspullen (vooral veel dubbelzijdig Actiontape!), een boekenbon en de FLOW. En een dvd met daarop de film die Danja en haar klasgenoten voor hun afscheid van groep 8 maakten. We ruilden verschillende soorten chocoladeletters en namen mandarijnen en warme chocolade tot ons.

Danja and I played outside for a while while the others watched the movie (I had already seen it at the movie première in July). Since we live so far apart we don't often get a chance to play in the snow together (I even wonder if we ever did that before!), it was lots of fun! I pulled her around on the sled for a bit but there were no slopes and I got tired quickly, so we had a snowball fight and my legs got soaking wet. Do you like my hat? ;-)

Danja en ik speelden een tijdje buiten terwijl de anderen de film keken (ik had hem al gezien bij de filmpremière in juli). Omdat we zo ver bij elkaar vandaan wonen krijgen we niet vaak de kans om samen in de sneeuw te spelen (ik vraag me zelfs af of dit niet de eerste keer was!), het was erg leuk! Ik trok haar even op de slee maar er waren geen heuveltjes en ik werd snel moe, dus we hielden een sneeuwballengevecht waarbij mijn benen drijfnat werden. Wat vind je van m'n hoofddeksel? ;-)


Photo by Danja / Foto door Danja

When my legs had sort of dried we headed for home. On top of the highest slope we encoutered, I got onto the sled and Maarten pulled me all the way down, fun! (Yes, I am a true homo ludens!)

Toen mijn benen soort van opgedroogd waren gingen we op huis aan. Bovenop de hoogste heuvel die we tegenkwamen ging ik op de slee zitten, Maarten trok me helemaal naar beneden, leuk! (Ja, ik ben een ware homo ludens!)

Geplaatst op 19-12-2010.
Meer berichten over

Reactie van Marloes

Tjonge, dat ziet er gezellig uit allemaal!!!

Reactie geplaatst op 2010-12-19.

Reactie van annemarie

Well that is certainly perseverance at its finest to walk an hour across town. It seems like a nice tradition and you Danje had a nice time. Thanks for sharing your party with us.

Reactie geplaatst op 2010-12-19.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.