Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Random November

In November...

...We had pumpkin waffles for dinner.

...Aten we 's avonds pompoen wafels.

...I used my head and worked at realising a way to do so even more.

...Gebruikte ik m'n hoofd en werkte ik aan een mogelijkheid om dat vaker te gaan doen.

...I lost 3 kilo's and therefor got to unwrap three of Citrientje's presents:

...Viel ik 3 kilo af en mocht ik daarom drie van Citrientjes pakjes openmaken:

Trough Facebook I reconnected with my cousin Charlene. I paid her a visit and she happened to live near a cupcakeshop that Maarten had brought to my attention earlier this year. So I had to take advantage of the opportunity and took Charlene out to have a cupcake at Cupies. I chose 'So so coco' and Charlene had a very chocolatty one. Approved, need to go back there since I forgot to bring one of their businesscards for my scrapbook. How's that for a good excuse? ;-)

Via Facebook kwam ik weer in contact met mijn nichtje Charlene. Ik zocht haar op en ze bleek in de buurt van een cupcakezaakje te wonen dat Maarten me een eerder dit jaar onder de aandacht had gebracht. Dus ik benutte natuurlijk de gelegenheid en nam Charlene mee om een cupcakeje te eten bij Cupies. Ik koos 'So so coco' en Charlene had een erg chocoladerig exemplaar. Goedgekeurd, ik moet zeker nog een keer terug want ik vergat het businesskaartje van de zaak mee te nemen voor m'n album. Is dat een goed excuus of niet? ;-)

At Charlene's place, Cupcake read a book and tried on some cool clothes...

Op Charlene's kamer las Cupcake een boek en probeerde hij wat stoere kleding uit...

Charlene was inspired by Cupcake to invent 'Punkcake' ;-) This was after I had made her a totally childish drawing of us having cupcakes.

Charlene werd door Cupcake geÔnspireerd om 'Punkcake' uit te vinden ;-) Dit was nadat ik voor haar een superkinderachtige tekening had gemaakt van ons tweeŽn terwijl we cupcakes aten.

Aafje and I stayed at Wilma and Fred's house for 12 days, taking care of bunnies Google and Ilse and cute Luka.

Aafje en ik verbleven 12 dagen in het huis van Wilma en Fred, waar we op konijntjes Google en Ilse en schattige Luka pasten.

Luka got ill and had to go to the vet's, and I had to bother her with a lot of medication. A neighbour was kind enough to drive us to the vet, Luka wrote a little message to her cats to thank them for lending her their human.

Luka werd ziek en moest naar de dierenarts, ik moest haar lastigvallen met veel medicijnen. Een buurvrouw was zo aardig om ons naar de dierenarts te brengen, Luka schreef een bedanktbriefje aan haar katten.

I spent lots of time crafting; I art journaled, I worked on some unfinished projects from the Entre Artistes weekend, and I sewed Wilma a Sinterklaaspresent. Can't show you yet, spoilers! Maarten came over sometimes and left me this one morning:

Ik bracht veel tijd door met knutselen; ik journalde, ik werkte aan wat onafgemaakte projecten van het Entre Artistes weekend, en ik naaide een sinterklaascadeau voor Wilma. Ik kan het nog niet laten zien, dat zou de verrassing bederven! Maarten kwam een deel van de tijd langs en liet op een ochtend dit voor me achter:

When Wilma came home from Lanzarote she gave me these little fruity guys: Pear and Granny (Smith!).

Toen Wilma terugkwam van Lanzarote gaf ze me deze fruitige types: Peer en Granny (Smith!).

Maarten and I went to a meeting about fibromyalgia and had planned to take a walk in Rijswijk afterwards. It was really cold so we shortened the walk and headed straight for a shop at Rijswijk trainstation where they sell thick hot chocolate of the Italian brand Cioconat. I had bananaflavour, Maarten had strawberryflavour. It tasted very nice but not as heavenly as Eraclea hot chocolate.

Maarten en ik bezochten een informatiebijeenkomst over fibromyalgie en hadden bedacht daarna een wandeling te maken in Rijswijk. Het was heel erg koud dus we kortten de wandeling in en liepen rechtstreeks naar station Rijswijk waar een zaakje zit waar ze Italiaanse warme chocola van het merk Cioconat verkopen. Ik had bananensmaak, Maarten aardbeiensmaak. Het smaakte erg lekker maar niet zo hemels als warme chocola van Eraclea.

After a visit to friends in Heemstede I was sitting in a train on my way home and saw this. It has something to do with the system for opening and closing the doors, but doesn't it have a cute face?!

Na een bezoek aan vrienden in Heemstede zat ik in een trein op weg naar huis en zag ik dit. Het heeft te maken met het systeem waarmee de deuren geopend en gesloten worden, maar heeft het geen schattig gezichtje?!

I got an early christmaspresent in the mail from Mike. How cool is this, with my own name printed onto it!

Ik kreeg met de post een vroeg kerstcadeautje van Mike. Gaaf hŤ, met mijn eigen naam erop geprint!

Today Francien came for dinner, I helped her make pizza's for the three of us.

Vandaag kwam Francien eten, ik hielp haar pizza's voor ons drieŽn te bakken.

Geplaatst op 30-11-2010.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie

Mmm. Those look tasty. What is on the left hand pizza??

Reactie geplaatst op 2010-12-02.

Reactie van ctje

super goed gedaan hoor, het laatste pakje wat ik vergeten ben te sturen en later vond was notitieblok. Had ff uitgepakt zo nieuwsgierig wat er in zat. Ukkie heeft hem gekregen. Jij gaat zo goed.

Reactie geplaatst op 2010-12-04.

Reactie van Dreaming Bear

Hi there! I'm very happy to find your delightful blog! What fun! And those pizzas look so delicious!!!!

Reactie geplaatst op 2010-12-10.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-23.

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-03-23.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.