Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

France 2010 Day 6: Cevennes / Frankrijk 2010 Dag 6: Cevennen

On October 7 we left Nîmes. Before doing so, we said goodbye to the amphitheater. Wearing denim ;-)

Op 7 oktober verlieten we Nîmes. Voor we dat deden, namen we afscheid van het amfitheater. We droegen spijkerbroeken ;-)

We headed for the Cevennes. Our first short stop was in Sauve, where we stayed for just a few minutes to enjoy the view from the birdge. A pretty old village.

We reden naar de Cevennen. Onze eerste korte pauze was in Sauve, waar we een paar minuten op een brug genoten van het uitzicht op het mooie oude dorpje.

That looks promising!

Dat ziet er veelbelovend uit!

The Grotte des Demoiselles, that we had planned to visit. It was closed and would open later that afternoon. We didn't have time to wait. Bugger! The view from up there was pretty though!

De Grotte des Demoiselles, die we wilden bezoeken. Hij bleek gesloten en zou pas later op de middag opengaan. Balen! Het uitzicht daar boven was wel mooi!

We drove back down to Agonès, where we walked around and had a drink. This is where we found out that squat toilets aren't a thing of the past, fortunately I had more luck in the next village ;-)

We reden weer naar beneden, naar Agonès, waar we rondliepen en wat drinken. Hier kwamen we erachter dat hurktoiletten niet alleen iets van vroeger zijn, gelukkig had ik een dorp verderop meer geluk ;-)

Laroque

We decided to go see the Cirque de Navacelles.

We besloten de Cirque de Navacelles te gaan bekijken.

I am not afraid of hights. That is, when I'm walking. Heck, I actually take unresponsible risks to take the photos I want or to satisfy my curiousity. But when I'm in a car, driving (as a passenger) on a way to narrow road, with hairpin turns so you can't see traffic coming towards you or even if the road might suddenly end on the edge of a cliff, and great dephts looming right beside the car... Dude, who needs rollercoasters when roads like that exist...

Ik heb geen last van hoogtevrees. Als ik loop tenminste. Sterker nog, ik neem dan zelfs onverantwoordelijke risico's om bepaalde foto's te kunnen maken of m'n nieuwsgierigheid te kunnen bevredigen. Maar in een auto, (als passagier) rijdend op een veel te smalle weg, met haarspeldbochten zodat je tegenliggers en plotselinge eindes van de weg bovenop een klif niet aan ziet komen, met grote dieptes vlak naast de auto... Gast, wie heeft er behoefte aan achtbanen als er zulke wegen bestaan...

When we finally reached a plain we encountered a menhir. Cool!

Toen we eindelijk een hoogvlakte bereikten, kwamen we daar langs een menhir. Gaaf!

The Cirque de Navacelles. A river used to run where the grass is growing now. Such a great view! We paused here for a bit.

De Cirque de Navacelles. Vroeger stroomde een rivier waar nu gras groeit. Wat een gaaf uitzicht! We pauzeerden hier een tijdje.

And then... Oh, jolly, more scary roads... But the fab views were worth it!

En toen... O, jippie, meer enge wegen... Maar de gave uitzichten waren het waard!

Lunch stop, with baguette and melon jelly

Lunchpauze, met stokbrood en meloenjam.

The Millau Viaduct, for Maarten's civil engeneering enjoyment. Huge!

De Brug van Millau, voor Maartens civiel-technische plezier. Groot(s)!

Couldn't help myself, I just love black and white cows ;-)
We also visited the Millau Viaduct visitor center.

Ik móest gewoon even... ik houd nou eenmaal van zwart-witte koeien ;-)
We bezochten ook het infocentrum van de brug.

Our first Péage experience (the French toll highway).

Onze eerste ervaring met de Péage (de Franse tolweg).

Our final destination for the day was Le Rozier, where we stayed at bed and breakfast La Pause. Nice views!

Onze bestemming voor die dag was Le Rozier, waar we verbleven in Bed en Breakfast La Pause. Mooi uitzicht!

We had dinner on the terrace of the local café with bats flying by.

We aten op het terras van het locale café met langsvliegende vleermuizen.

Geplaatst op 22-11-2010.
Meer berichten over

Reactie van Annemarie

I love the lampposts on the bridge. That viaduct is really something else too. Driving from Haugesund to Flam was bad enough (of course it was raining) I don't think I could handle this road. Looks like you had a lovely time, though.

Reactie geplaatst op 2010-11-23.

Reactie van Marit

Aaaahhhh... zonnige, Franse uitzichten en haarspeldbochten! 't is eeuwen geleden dat ik het zag (mijn huidige lief heeft hoogtevrees - ERGE hoogtevrees - dus we komen niet meer zo ver.) Je foto's doen me denken aan mijn jeugd, mijn ouders "deden" elke berg!!! (vooral de "tour de France" bergen moesten met de auto beklommen worden!) Dank voor de herinneringen die je hier ineens weer oproept!

Reactie geplaatst op 2010-11-23.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.