Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

A week of friends and learning / Een week van vrienden en leren

I had a fabulous week with lots of fun things that are important to me.
I got to sleep in for several days and enjoy a couple of days of peace and quiet, things I don't get a lot of at home. I noticed instant improvement in my health and happyness. I try not to see the half empty glass telling me how much living in our current apartment impacts me in a negative way (very little is wrong with the apartment itself, just with the noises coming in from all around us all the time, also when I need to sleep), but I do try to see the half full glass telling me that I'm lucky to get away from it quite often, in this case bringing Aafje with me and having Maarten with me part of the time. It recharges my batteries on different levels, even if just for a little while.
I got to spend time with friends on Tuesday and Saturday. I wish more of them lived nearby and we all had more time, so I could meet up with them more often, I really enjoy talking and laughing and joking and just hanging with them! Makes me happy! Ah, well, long live the internet for giving us extra ways to connect inbetween meetings!
Another thing that made me very happy this week was learning. I feel like a sponge, always thirsty for more knowledge, I think I have always been like that. This summer I told a German chocolate salesman, who off course started talking about drugs when he found out we were Dutch, that chocolate is my drug. But actually, chocolate, however dearly I love it and however much I am addicted to it, is just a quick fix compared to the high learning and feeling in my element give me. And especially the kick when you already have knowledge or some vague ideas and then learn something new that connects the dots, so that in stead of bits and pieces of knowledge you suddenly see new connections and get new insights and see the whole picture or at least get a better idea of how it looks like, or when a whole new layer of knowledge gets added to existing knowledge. I enjoy learning but that feeling of things coming together is the cherry on the pie. It also makes it easier to add new knowledge afterwards, because of your better insight in the material you understand and remember things easier. It's addictive, I want more!
I had that feeling last Monday, when I went to the first of a series of art history classes about medieval art. We learned about the Byzantine Empire and it's art. Mostly about architecture, mosaïcs and icons. I mostly enjoyed learning about symbolical meanings of objects and animals that occur in paintings, I'm hoping this course will enhance my experiences when visiting museums and travelling. The next lesson is tomorrow, can't wait!
Next up was a visit to the Lakenhal in Leiden on Tuesday afternoon. I didn't get to put my new knowledge into action because their collection isn't medieval, but I did get to smile about my new armyboots squeeking on the floors of the museum. Amongst other things I saw a recently redecorated room (done in the way the museum was first open to the public in the 19th century) and lots of little collections I hadn't seen before. I learned about regional history and part of Zoetermeer's history by viewing the Lanckaert Tapistry. I am starting to find some favorites amongst the paintings that I go and greet during every visit. There were nice posters in the stairways, I wish I could show you one of them that was inspiring me in an art journal kind of way, a photo of an object from the museumcollection with all kinds of associations and observations written on the photo around the object. I also saw a magic lantern, how cool, and a wacky projection inspired on magic lanterns that you get projected into with funny hats and masks on and in front of your head. It only showed my head, though, I wonder if it's supposed to do that or that my dark clothes were to blame.
Another feeling I love is synchronicity, in conversations and things I experience. I recently read a book of Dutch writer Arthur Japin in which Herculaneum played a little role. On Tuesday evening I attended a lecture in the National Museum of Antiquities by Professor Andrew Wallace-Hadrill on the Herculaneum Conservation Project which he directs. Very interesting! He showed a lot of slides and told us about the excavations and conservation, about the buildings and sewers and people that lived there, about the mosaïcs and the people working on the project. There was a big audience attending, filling up the main hall of the museum. It always feels so good to get some confirmation that I'm not the only one who gets excited about these things ;-)
It's like the more I learn, the more complete I feel. During and right after my shot of knowledge and learning I feel so awake, so alive, not just in my heart but in my brain and in every cell of my being. This is what I want to do. This is what I need to do. This is what fulfills me.

Leiden, 16 November

Ik had een fantastische week met veel leuke dingen die belangrijk voor me zijn.
Ik kon meerdere dagen uitslapen en genieten van een paar dagen rust en stilte, dingen die ik thuis te weinig krijg. Ik merkte meteen verbetering in m'n gezondheid en opgewektheid. Ik probeer niet het halflege glas te zien dat me vertelt hoeveel negatieve impact het wonen in ons huidige appartement op me heeft (niet dat er veel mis is met het appartement zelf, alleen met alle geluiden die constant van alle kanten binnenkomen, ook wanneer ik zou moeten slapen), maar ik probeer het halfvolle glas te zien, dat me vertelt dat ik bof dat ik er zo vaak even uit kan om bij te komen, in dit geval samen met Aafje en met een deel van de tijd gezelschap van Maarten. Het laad m'n batterijtjes weer op op verschillende manieren, al is het maar voor even.
Op dinsdag en zaterdag kon ik tijd doorbrengen met vrienden. Ik zou willen dat meer van hen in de buurt woonden en we allemaal meer tijd hadden, zodat we elkaar vaker konden zien, ik geniet er echt van met ze te praten en lacken en geinen en gewoon samen zijn! Maakt me gelukkig! Ach, nou ja, lang leve het internet dat ons extra mogelijkheden biedt om tussen ontmoetingen door contact te houden!
Nog iets waar ik deze week erg blij van werd is leren. Ik voel me als een spons, altijd dorstig naar meer kennis, Ik geloof dat ik altijd zo geweest ben. Deze zomer vertelde ik een Duitse chocoladeverkoper, die toen hij hoorde dat we Nederlanders waren meteen begon over drugs, dat chocolade mijn drug is. Maar eigenlijk, hoe diep mijn liefde voor chocola ook is en hoe erg ik er ook aan verslaafd ben, het is maar een 'quick fix' vergeleken bij hoe high ik word van leren en me in m'n element voelen. En vooral de kick van de momenten waarop je stukjes en beetjes en flarden van kennis door het leren van iets nieuws samen ziet komen, het moment dat de puzzelstukjes die je al had doordat een paar nieuwe puzzelstukjes toegevoegd worden ineens in elkaar vallen en je de volledige afbeelding ziet, of daar in ieder geval een idee van krijgt. Zodat je nieuwe verbanden ziet en nieuwe inzichten krijgt, of er een nieuwe laag aan al bestaande kennis wordt toegevoegd. Het maakt het ook makkelijker om nog meer nieuwe dingen te leren op dat gebied omdat je een raamwerk hebt waaraan je nieuwe kennis op kunt hangen en je een beter inzicht hebt in het materiaal, waardoor je het makkelijker in het totaalplaatje kunt inpassen en onthouden. Ik vind leren sowieso leuk maar dat gevoel van diingen die bij elkaar komen op die manier is de slagroom op de taart. Het is verslavend, ik wil meer!
Ik had dat gevoel afgelopen maandag, toen ik de eerste van een serie lessen over kunstgeschiedenis bijwoonde over middeleeuwse kunst. We leerden over het Byzantijnse Rijk en de kunst die daar vervaardigd werd. Het ging vooral over architectuur, mozaïeken en iconen. Het leukste vond ik om wat te leren over de symbolische betekenissen van sommige voorwerpen en dieren die op schilderijen voorkomen, ik hoop dat deze cursus het bezoeken van musea en het reizen nog leuker en interessanter zal maken. De volgende les is morgen, kan niet wachten!
Het volgende op de agenda was een bezoek aan de Leidse Lakenhal op dinsdagmiddag. Ik kon mijn nieuw opgedane kennis nog niet in de praktijk brengen, het is geen middeleeuwse collectie, maar ik kon wel lachen op het piepen van mijn nieuwe kistjes op de museumvloer. Ik zag onder andere een recent heringerichte ruimte gebaseerd op de eerste museumopstelling in de 19e eeuw en veel kleine verzamelingen die ik nog niet had gezien. Ik leerde over de regionale en Zoetermeerse geschiedenis door het Lanckaert Tapijt te bekijken. Ik begin wat favorieten te krijgen onder de schilderijen die ik bij elk bezoek even ga begroeten. Er waren leuke posters te zien in de trappenhuizen, ik zou willen dat ik jullie er een kon laten zien die inspirerend was op een art journal manier, een foto van een voorwerp uit de museumcollectie met allerlei associaties en waarnemingen op de foto om het voorwerp heen geschreven. Ik zag ook een toverlantaarn, leuk, en een maffe projectie geïnspireerd op toverlantaarns waar je zelf in geprojecteerd wordt met maffe hoedjes en maskers op. Ik zag echter alleen m'n hoofd, ik vraag me af of dit zo hoort of dat het door mijn donkere kleding kwam.
Een ander gevoel waar ik van houd is synchroniciteit, in conversaties en ervaringen. Ik las laatst een boek van Arthur Japin waarin Herculaneum een kleine rol speelt. Op dinsdagavond woonde ik een lezing in het RMO bij van professor Andrew Wallace-Hadrill over het Herculaneum Conserveringsproject, dat hij leidt. Erg interessant! Hij liet veel dia's zien en vertelde ons over de opgravingen en conserveringswerkzaamheden, over de gebouwen en de riolen en de mensen die er hebben gewoond, over de mozaïeken en de mensen die meewerken aan het project. Er was een flink publiek dat de grote entréehal van het museum vulde. Het voelt altijd zo goed om bevestigd te krijgen dat ik niet de enige ben die enthousiast wordt van zulke dingen ;-)
Het is alsof hoe meer ik leer, hoe completer ik me voel. Tijdens en vlak na mijn shot kennis en leren voel ik me zo wakker, zo lévend, niet alleen in m'n hart maar in mijn brein en in elke cel van mijn wezen. Dit is wat ik wil doen. Dit is wat ik nodig heb. Dit is wat me vervuld.

Geplaatst op 21-11-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.