Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

France 2010 Day 5: Ardèche / Frankrijk 2010 Dag 5: Ardèche

On 6 October we picked up our rental car and drove to the Ardèche.

Op 6 oktober haalden we onze huurauto op en reden we naar de Ardèche.

We stopped at Saint-Martin-d'Ardèche, where we enjoyed the riverside for a bit, with a view of medieval town Aiguèze.

We stopten in Saint-Martin-d'Ardèche, waar we even genoten op de oever van de rivier, met zicht op het middeleeuwse dorp Aiguèze.

I practised my stone skipping skills, there were lots of flat stones to be found on the shingle beach!

Ik oefende m'n vaardigheid in het laten ketsen van platte stenen op het water. Die waren er genoeg te vinden op het strandje dat bestond uit stenen!

We drove on. Further down the road we found a viewpoint.

We reden verder. Verderop langs de weg kwamen we bij een uitkijkpunt.

The view was fantastic but I mostly enjoyed the pure peace and quiet. Ahhhhhhh! I need more of that!

Het uitzicht was fantastisch maar ik genoot vooral van de volledige rust en stilte. Heerlijk! Daar zou ik wel meer van kunnen gebruiken!

Along the road we found more viewpoints, we stopped at some.

Our destination was the Grotte de la Madeleine (no sign of Cupcakes friend Madeleine but he did meet another friend that can be seen in his flickr album later). We joined an underground tour. Lots of stalagmites and stalactites, pretty caves... Wow!

Onze bestemming was de Grotte de la Madeleine (geen spoor van Cupcakes vriendinnetje Madeleine maar hij ontmoette wel een ander vriendje dat later in zijn flickr album te zien zal zijn). We kregen een ondergrondse rondleiding. Veel stalagmieten en stalactieten, mooie grotten... Wow!

After the tour we stayed for a bit to enjoy the fab view.

Na de rondleiding bleven we nog even om van het prachtige uitzicht te genieten.

We had to walk carefully! They looked a lot like our little friends in Germany in July, only smaller and without the stripes on the sides.

We moesten voorzichtig lopen! Ze leken veel op onze vriendjes in Duitsland in juli, maar waren kleiner en misten de strepen opzij.

On the road again. We stopped at the Cirque de la Madeleine (still no sight of Cupcakes friend), another fantastic viewpoint!

Weer op weg. We stopten bij het Cipque de la Madeleine (nog steeds geen spoor van Cupcakes vriendinnetje), nog een fantastisch uitzichtspunt!

We had planned to head back towards Nîmes and visit the Pont du Gard, one of our main reasons for coming to the area and renting a car. But we had enjoyed our visit to the Grotte de la Madeleine so much that we decided to go to the Grottes de Saint-Marcel d'Ardèche. Since we were the only visitors we got a private tour. These caves were even more beautiful!

We waren van plan om terug te rijden richting Nîmes en de Pont du Gard te bezoeken, een van de belangrijkste redenen voor ons om naar deze streek te komen en een auto te huren. Maar we hadden zo genoten van ons bezoek aan de Grotte de la Madeleine dat we besloten ook de Grottes de Saint-Marcel d'Ardèche te bezoeken. Aangezien we de enige bezoekers waren kregen we een privé-rondleiding. Deze grotten waren nóg mooier!


Underground river / Ondergrondse rivier


Like a fairytale! / Sprookjesachtig!


Look at that ceiling! / Moet je dat plafond zien!


The cathedral / De kathedraal.

We headed back towards Nîmes. Along the roads there were signs of grape harvesting.

We reden terug naar Nîmes. Onderweg zagen we tekenen van de druivenpluk.

In Nîmes we had dinner at an Indian restaurant. The food (I had shahi paneer) was delicious, there was live music that, together with the lighting, made for a special, intimate atmosphere. And we all had a laugh when there was a short powerfailure and we suddenly sat in the dark.

In Nîmes aten we bij een Indiaas restaurant. Het eten (ik had shahi paneer) was heerlijk, er was live muziek die, samen met het licht, zorgde voor een speciale, intieme sfeer. En we lachten nog even met ons allen toen de stroom uitviel en we ineens in het donker zaten.

Geplaatst op 15-11-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.