Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Saturday 30 October / Zaterdag 30 Oktober

Last saturday was pretty busy! I started with a visit to a fantasy market with Wilma. We looked at all the stalls and got some stuff for fantasy/steampunk outfits. Our friends from Donderelf where also there, making music.

Afgelopen zaterdag was een drukke dag! Ik begon met een bezoek aan een fantasybeurs met Wilma. We bekeken alle kramen en vonden wat spullen voor fantasy/steampunk outfits. Onze vrienden van Donderelf waren er ook en maakten muziek.

Then Wilma dropped me off at M&P's, where J. celebrated his 12th birthday! Cupcake got to play with a skateboard ;-)

Daarna zette Wilma me af bij M&P, waar J. zijn 12e verjaardag vierde! Cupcake mocht met een skateboard spelen ;-)

Maarten came and had some cake, after which we took some trams to Scheveningen.

Maarten kwam en at wat gebak, waarna we naar Scheveningen tramden.

I love the coast, we don't go to the beach often enough! I wish we were rich and could afford a little freestanding house with seasight!

Ik hou van de kust, we gaan lang niet vaak genoeg naar het strand! Ik wou dat we rijk waren en een klein vrijstaand huisje met zeezicht konden betalen!

There was an art event going on at the lighthouse, called 'Kunstlicht Festival'. We saw visual art, a performance with old lighthouselamps and lights and sounds, a dance/acrobatics performance with lots of ropes, a theatrical monologue and the view from the balustrade. The artists (from Nos Theater Producties) made good use of the space/location. We were actually pretty lucky; when we arrived, we found out that you had to register and that that days groups were full. Fortunately for us, there were no-shows and we got to join a group right away!

Er was een kunstevenement in de vuurtoren, het 'Kunstlicht Festival'. We zagen visuele kunst, een voorstelling met oude vuurtorenlampen, licht en geluid, een dans/acrobatiek voorstelling waarbij veel touwen werden gebruikt, een theatermonoloog en het uitzicht vanaf de balustrade. De artiesten (from Nos Theater Producties) maakten goed gebruik van de ruimte/locatie. We boften trouwens; toen we aankwamen, bleek dat je je in moest schrijven en dat de groepen voor die dag vol zaten. Gelukkig voor ons kwamen er mensen niet opdagen en mochten we meteen bij een groep aansluiten!

Rain was coming our way!

Er kwam regen aan!

In Scheveningen we came across some long benches showing images of pages from the 16th century Visboek by Adriaen Coenenszoon van Scheveningen. Historically interesting and visual inspiration for art journalling!

In Scheveningen kwamen we langs lange banken waarop afbeeldingen van pagina's uit het 16e eeuwse Visboek door Adriaen Coenenszoon van Scheveningen te zien waren. Historisch interessant en visuele inspiratie voor art journalling!

Geplaatst op 01-11-2010.
Meer berichten over

Reactie van Marit

Oooohhhh, ik ben helemaal weg van dat "visboek"... maar daar zal je niet van opkijken. Wat PRACHTIG!!! Ik ga het meteen "scrapliften" deze week, moet mijn "weekly journal" nog een basis-achtergrond geven en die heb ik zojuist gevonden dus. Dank!!!

Reactie geplaatst op 2010-11-02.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.