Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Germany Summer 2010 Day 3 / Duitsland Zomer 2010 Dag 3

On Tuesday 20 July I was feeling up for a little sightseeing so we went out and saw the center of Koblenz. It's a very pretty town, although there was lots of reconstruction going on because of a garden fair next year.

Op donderdag 20 juli voelde ik me goed genoeg om een beetje de toerist uit te gaan hangen dus we gingen er op uit en bekeken het centrum van Koblenz. Het is een mooie stad, alhoewel er heel wat aan straten en gebouwen werd gewerkt vanwege een tuinenshow volgend jaar.

If you look closely you can see a man in the lower lefthand corner. He's taking a photograph of me. Appearently this guy wasn't used to seeing people laying down on the ground on their back because it's the only way that the church they want to photograph will fit on a photo, even with a wide angle lense... ;-)

Als je goed kijkt zie je in de linker onderhoek een man. Hij neemt een foto van mij. Blijkbaar was hij er niet aan gewend om mensen op een rug op de grond te zien liggen omdat het de enige manier is waarop de kerk die ze willen fotograferen in beeld past, zelfs met een groothoek lens... ;-)

Brunch. They had something that looked like a streuzelthaler but the bottom part was different. Nice but not as good as they make them in Hamburg and Lübeck!

Brunch. Ze hadden iets dat leek op een streuzelthaler maar de onderkant was anders. Lekker maar niet zo lekker als ze ze in Hamburg en Lübeck maken!

Our hotel.

Ons hotel.

Hot Chocolate was not in high demand at about 30 degrees celcius. We had some anyway, at a chocolateshop that sold some interesting varieties. We chatted a little with the guy running it, what is it with Germans that they always have to start talking about soccer and/or softdrugs as soon as they hear you're from The Netherlands? ;-)

Warme chocola was niet erg gewild bij ongeveer 30 graden celcius. We dronken toch wat, bij een chocoladewinkel waar wat interessante soorten verkocht werden. We maakten een praatje met de man achter de toonbank, wat is dat toch met Duitsers dat ze meteen over voetbal en/of softdrugs beginnen zodra ze hoten dat je uit Nederland komt? ;-)

The 'Deutsche Eck' (German corner), where the Mosel joins the Rhine.

De 'Deutsche Eck' (Duitse hoek), waar de Moezel zich bij de Rijn voegt.

I don't do well with bright sunlight in midsummer.

Ik kan in de zomer niet zo goed tegen fel zonlicht.

We had dinner at an Indian restaurant.

We aten bij een Indiaas restaurant.

Geplaatst op 24-09-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.