Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Day of Architecture 2010/ Dag van de Architectuur 2010

On 26 June it was the 'Day of Architecture' in The Netherlands. Many buildings with interesting architecture open their doors for the public. We decided to go to The Hague and visit some buildings in my old neighbourhood.
We started with the old highschool next to 'my' tramstop. I was always wondering what it would look like inside, when I was waiting for the tram. Now I know!

Op 26 juni was het de 'Dag van de Architectuur'. Veel gebouwen met een interessante architectuur openen dan hun deuren voor het publiek. We besloten naar Den Haag te gaan en wat gebouwen in mijn oude wijk te bezoeken.
We begonnen met de oude HBS naast 'mijn' tramhalte. Altijd als ik op de tram wachtte, vroeg ik me af hoe het er daar binnen uit zou zien. Nu weet ik het!

When I lived near it, it was inhabited by squatters. Nowadays houses an ecological living and working project. People live there, all sorts of little businesses have found a place there, some of the spaces are rented out and they're busy building more livingspaces in the attic. We had a full tour of the building by one of the inhabitants.

Toen ik er vlakbij woonde, was het pand gekraakt. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor een ecologisch woon- en werkproject. Mensen wonen er, allerlei kleine bedrijfjes hebben er een plaats gevonden en sommige ruimtes worden verhuurd. Op zolder zijn ze bezig meer woonruimtes te realiseren. We kregen een volledige rondleiding door het gebouw door een van de bewoners.


A singinggroup was making use of the special accoustics.
Een zanggroepje benutte de speciale akoestiek.

A cateringbusiness had made a terrace outside, the only thing was that you had to climb out of the window and down a ladder to get there ;-)

Een cateringbedrijfje had buiten een terras gemaakt. Alleen moest je uit het raam klimmen en een ladder afdalen om er te komen ;-)

This old pool has become a theatre. Lots of the old elements are still intact.

Dit oude zwembad is nu een theater. Veel oude elementen zijn nog intact.

My old house. I lived here when I was 17 and 18. My studio was on the top floor. I didn't like living there, partly due to a break in into my studio when I was away for a few days. Fortunately bunny Peentje, who was living with me, was staying at Wilma and Fred's at the time! I also didn't feel very safe on the street. But the studio itself was fine, I had quite a large room with my own kitchenette and bathroom.

Mijn oude huis. Ik woonde hier toen ik 17 en 18 was. Mijn studio was op de bovenste verdieping. Ik woonde er niet naar m'n zin, deels vanwege een inbraak in m'n studio toen ik een keer een paar dagen weg was. Gelukkig logeerde konijn Peentje, die toen bij me woonde, op dat moment bij Wilma en Fred! Ik voelde me ook op straat niet erg veilig. Maar de studio zelf was best, ik had een vrij grote kamer en mijn eigen kitchenette en badkamertje.

Geplaatst op 16-09-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.