Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

An Ill Bunny and a Fun Museumvisit / Een Ziek Konijntje en een Leuk Museumbezoek

It's past midnight and I'm pretty exhausted from a busy and fun weekend. Unfortunately Aafje is ill again. That happens about every other month. When she feels ill, she won't eat (which is pretty dangerous for bunnies, they have to eat often to keep their bowels going), lays quite still (a little hopping now and then but she'll lack her usual enthusiasm) and her bodylanguage is quite clear in telling us she isn't well. We always have medicine and liquid carrot-stuff (meant for babies for suitable for ill bunnies!) on hand. The carrot-stuff is for force-feeding her. Sometimes they help right away and she feels better after a few hours. Sometimes she'll start eating again hours later. And once in a while I can't nurse her back to health and we have to go to the vet. It costs me a lot of sleep but it's so worth it to see her happy again!

Edited on Monday: I only got some snippets of sleep and it didn't look good for a while but I'm happy to report that the second dose of medicine did it's work and Aafje is doing much better now!

Het is na middernacht en ik ben behoorlijk uitgeput van een druk en leuk weekend. Helaas is Aafje weer eens ziek. Dat gebeurt zo ongeveer eens in de twee maanden. Als ze zich ziek voelt, eet ze niet (wat nogal gevaarlijk is voor een konijn, ze moeten vaak eten om hun spijsvertering gaande te houden), ligt nogal stil (een beetje huppen nu en dan maar zonder haar gewoonlijke enthousiasme) en haar lichaamstaal zegt vrij duidelijk dat ze zich niet lekker voelt. We hebben altijd medicijnen en Olvarit wortelprut op voorraad. De wortelprut is voor dwangvoederen. Soms helpt het meteen en voelt ze zich een paar uur later alweer beter. Soms duurt het uren voor ze weer gaat eten. En soms lukt het me niet haar weer beter te helpen worden en moet ze naar de dierenarts. Het kost me veel slaap maar het is het zo waard om haar weer blij te zien!

Toevoeging op maandag: Ik heb maar wat stukjes en beetjes slaap gekregen gedurende de nacht en het zag er een tijdje niet goed uit maar gelukkig kan ik jullie melden dat de tweede dosis medicijnen aansloeg en het nu een stuk beter gaat met Aafje!


Aafje in the tunnel Wilma got her in July, before she ate half of it ;-)
Aafje in de tunnel die ze in juli van Wilma kreeg, voor ze er de helft van opat ;-)

Yesterday we went to Maastricht. I'll tell you about that next month, after working my way trough the photo's.
Today I went to the National Museum of Antiquities in Leiden, to see some exhibitions that are almost ending.
Right after my arrival at the museum a guided tour started, great timing! A museumguide told me and some other visitors about the exhibition At First Sight. After the tour I checked out the rest of the exhibition. Interesting and pretty stuff! The things on display are part of the collections of two Dutch art collectors who also bought ancient art. It's another viewpoint, to see these things from the perspective of an art collector in stead of an archeologist or historian.
Next I saw a small exhibition with some Dutch archeological finds, Starting Point NL. It gives a little peek into the new permanent exhibition that they have been working on for quite a while now, which opens in December.
Then on to the MegaGreeks, a nice childrens exhibition. I saw a lot of Ancient Greek earthenware, it was fun to see some of the myths depicted that I'm currently getting re-aquainted with. I was classicly schooled and had Latin, Ancient Greek and Mythology in highschool but and didn't get too far with Ancient Greek and have forgotten about some of the mythology-stories. I'm reading up on them in a book Martijn and Jill gave me for my birthday last year or the year before.
To end my visit I quickly popped into the hall where the Terracotta Exhibition took place, it was the last day of the exhibition and it was half an hour before closing time. Pretty ancient terracotta was paired with modern terracotta art.
Man I love this museum!


(photo from the website of the museum)
(foto van de website van het museum)

Gisteren zijn we naar Maastricht geweest, daar vertel ik volgende maand meer over, nadat ik me door de foto's heb heen gewerkt.
Vandaag bezocht ik het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, om wat tentoonstellingen te zien die bijna aflopen.
Vlak nadat ik in het museum arriveerde startte er een rondleiding, mooie timing! Een museumgids vertelde mij en wat andere bezoekers over de tentoonstelling Op het Oog. Na de rondleiding bekeek ik de rest van de tentoonstelling. Interessante en mooie spullen! De spullen die tentoonsgesteld zijn maken deel uit van de verzamelingen van twee kunstverzamelaars die ook kunst uit de oudheid kochten. Het is een ander perspectief, door de ogen van een kunstverzamelaar ipv die van een archeoloog of historicus.
Vervolgens zag ik een kleine tentoonstelling met wat Nederlandse archeologische vondsten, Startpunt NL. Het geeft een vooruitblikje op de nieuwe permanente tentoonstelling waar ze al een tijdje aan werken. Hij opent in december.
Toen door naar de MegaGrieken, een aaridge kindertentoonstelling. Ik zag veel antiek Grieks aardewerk, het was leuk om wat afbeeldingen te zien van mythes waarmee ik momenteel opnieuw aan het kennismaken ben. Ik had een gymnasuim-pakket op de middelbare school, met Grieks ben ik nooit heel ver gekomen en een deel van de mythen is weggezakt. Ik lees er nu over in een boek dat ik vorig jaar of het jaar ervoor van Martijn en Jill kreeg voor m'n verjaardag.
Ter afsluiting van m'n bezoek liep ik nog even door de zaal waar de tentoonstelling Terracotta gehouden werd, het was de laatste dag van de tentoonstelling en ik had nog een half uur voor sluitingstijd. Mooie antieke terracotta deelde de zaal met moderne terracottakunst.
Wat een gaaf museum is het toch!

Geplaatst op 05-09-2010.
Meer berichten over

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.