Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Some Scrapping Thoughts / Wat Scrapgedachten

So trough Stacy's blog I stumbled upon Lain's Layout a Day blog. Because, you know, having one month to finish about 125 LO's for a 150-challenge makes you surf the net for inspiration in stead of spending 24/7 in your scraproom actually scrapping ;-) And I saw this post. And since I like questionnaires and thinking about scrapbooking and the scrapbooking process, I'm pretending to be pretending to be cool ;-)

What part of creating a page do you enjoy most?
Starting a page by forming an idea and getting the stuff together, and finishing the page, seeing it all come together. What's inbetween is hard work ;-)

Do your styles of dressing or decorating your home mimic your style of scrapbooking?
I've never really given that any thought but I guess yes, a little bit. I think the colours in my clothing, home and on part of my scrapbookpages are the same (white, black and brihgt colours). I'm not much of a perfectionist when it comes to how I dress but when it comes to decorating my home and my scrapbookpages I like things to be well finished and little fun doo-dads here and there. Our home has a mix between a clean and messy look; clean because of the three base colours of white, black and a certain shade of wood-colour, and one bright colour per room. No mishmash of furniture and decor, everything goes together. Messy because we always have too much stuff laying around and projectpiles going on. I think I recognise that in my scrapbooking, I like a clean look but try to use a lot of photo's on each page and little details.

Who or what inspired you to start scrapbooking?
I already loved crafting and photography, I had been keeping photo-albums with journalling and some decoration for years. And then in early 2004 Wilma gave me a scrapbook magazine. I was stoked to realise there was a way to combine some of the things I loved and instantly got hooked.

When did your style click for you?
It still hasn't really. I've been told that others can recognise my style, but I don't see it. I also think there's a lot of difference in the quality of my scrapwork. I like to try new things. I think each page clicks in it's own way.

Do you have any tips for recording memories until you can scrapbook them?
Keep a written daily journal. Preferably in a way that enables you to incorporate it into your album, to save you the extra work of making anothr draft.

Why does scrapbooking make you happy?
My head is always filled with ideas and scrapbooking is one of he ways I know to translate what's in my head into physical reality. I love feeling inspired and learning and growing as a scrapper. I'm happiest when I can learn things and let my creativity blossom.

Via Stacy's blog kwam ik Lains Layout a Day blog tegen. Want als je een maand de tijd hebt om 125 LO's te maken voor je 150-challenge, dan ga je niet 24/7 zitten scrappen maar ga je rondsurfen op het internet voor inspiratie ;-) En ik zag deze post. En aangezien ik vragenlijstjes en nadenken over het proces van scrappen leuk vind, heb ik de vragen bantwoord die in die post stonden.

Welk aspect van het maken van een pagina vind je het leukst?
Beginnen aan een pagina door te bedenken hoe ik wil dat de pagina wordt en het bij elkaar zoeken van de spullen, en het afronden van de pagina en het eindresultaat vorm zien krijgen. Alles daar tussenin is hard werken ;-)

Is je stijl van kleden en je huis inrichten hetzelfde als je scrapstijl?
Ik had daar nooit echt over nagedacht maar ik denk het wel ja, een beetje. Ik denk dat de kleuren van m'n kleding, onze woning en op een deel van m'n scrapbookpagina's overeen komen (wit, zwart en felle kleuren). Ik ben niet bepaald perfectionistisch als het op m'n kleding aankomt maar bij het inrichten van een woning en het maken van scrapbookpagina's zie ik de dingen graag mooi afgewerkt met hier en daar leuke frutseltjes. Onze woning heeft een mix van strak en rommelig; strak omdat we drie basiskleuren hebben te weten wit, zwart en een bepaalde houtkleur, en ÚÚn felle kleur per ruimte. Geen rommeltje van meubels en decoratie, alles past bij elkaar. Rommelig omdat er altijd te veel spullen rondslingeren en we altijd wel met projectjes bezig zijn waarvoor er stapels liggen. Ik denk dat ik dat wel terugzie in m'n scrappen, ik houd van een strakke look maar probeer altijd veel foto's op een pagian te verwerken en voeg kleine details toe.

Wie of wat heeft je ge´nspireerd om te gaan scrappen?
Ik knutselde en fotografeerde al graag en hield al jaren foto-albums met journalling en wat versieringen bij. En toen gaf Wilma me begin 2004 de 'Creatief met Foto's'. Ik vond het geweldig om te beseffen dat er een manier was om een aantal van de dingen die ik leuk vond te combineren en het scrapvirus had me meteen te pakken.

Wanneer had je door wat jouw stijl was?
Eigenlijk nog steeds niet. Er is me verteld dat anderen m'n stijl kunnen herkennen, maar ik zie het zelf niet. Ik denk ook dat er flinke kwaliteitsverschillen zijn in m'n werk. Ik vind het leuk nieuwe dingen te proberen. Ik denk dat elke pagina om een eigen stijl vraagt.

Heb je tips voor het bewaren van herinneringen tot je ze kunt scrappen?
Houd een geschreven dagelijks logboek bij. Liefst op een manier die het mogelijk maakt om wat je hebt geschreven zo in je album te verwerken, zodat je jezelf het werk bespaart om een tweede versie te schrijven.

Waarom maakt scrappen je blij?
Mijn hoofd zit altijd vol ideeŰn en scrappen is een van de manieren die ik ken om wat in mijn hoofd zit te vertalen naar de fysieke realiteit. Ik vind het geweldig om me ge´nspireerd te voelen en om te leren en te groeien als een scrapper. Ik ben het gelukkigst als ik dingen kan leren en mijn creativiteit kan laten bloeien.

Geplaatst op 01-09-2010.
Meer berichten over

Reactie van 1

1

Reactie geplaatst op 2014-09-14.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.