Hi, my name is Thinkie, welcome to my blog!
I'm a student in cultural studies, a museum enthusiast, a scrapbooker and an art journaler. I love to travel within Europe and I enjoy photography. You can read more about me on my homepage.

Blog

Blog Archive

Categories:
Art (History)
Art Journalling
Books & Literature
Cupcake Mascots
Fantasy
Food
History
Inspiration
Life
Museums
Other Crafty Adventures
Other Cultural Studies stuff
Other Cultural stuff
Philosophy
Photography
Poetry
scrapbooking
Trips & Travels

LinkedIn-profiel van Thinkie Batenburg-Mets weergevenMe @ Linked-In

Me @ Pinterest

Check out Cupcake's Flickr account!
Thinkie.
Get yours at bighugelabs.com/flickr

My Youtube Channel

I enjoy:

Ali Edwards
Celine Navarro
Michelle LaPoint Rydell
Revlie
Marit
Elise Blaha
Annemarie
Les ateliers de Karine
Amy Tangerine
A Beautiful Mess
Balzer Designs
Bram's tea blog

And in Dutch I enjoy:

Maarten Batenburg
Museum Meermanno
Roeland van Wely

I live, I love, I create, I capture, I learn, I enjoy.

Picknick

After having to cancel Wilma's birthdaypicknick this spring, we tried again on 22 August. With no more luck: it rained again! So we turned the picknick into a buffet. We were celebrating Wilma's 50th birthday (4 months ago ;-) ), Maarten's 29th birthday, our weddingday, Wilma and Fred's weddingday, and the positive results of my English examns. I'm not showing photo's of all the guests, just the ones I know would be okay with it, if you were one of the guests and would like your photo added to this post, just let me know ;-)

Nadat we in de lente Wilma's verjaardagspicknick moesten afgelasten, probeerden we het opnieuw op 22 augustus. Maar helaas hadden we ook nu geen geluk: het regende alweer! Dus we maakten van de picknick een buffet. We vierden Wilma's 50e verjaardag (4 maanden geleden ;-) ), Maartens 29e verjaardag, onze trouwdat, de trouwdag van Wilma en Fred, en mijn slagen voor vwo Engels. Ik laat niet van alle gasten foto's zien, alleen van degenen van wie ik wist dat ze het goed zouden vinden, als je een van de gasten was en je foto erbij wilt zien in deze post, laat het me dan weten ;-)


Ik had found the cutest picknickplates back in April, but staying indoors didn't give me an excuse for being not-green and using them ;-)
Ik had superschattige picknickborden gevonden in april, maar aangezien we binnen bleven had ik geen excuus om milieuvervuilend te zijn door ze te gebruiken ;-)


Now this is green! And cute! Remember the pretty bottles from the pearjuice I showed you a while ago? I re-used them with special lemonades!
Maar dit is goed voor het milieu! En cute! Herinner je je de mooie flessen met perensap die ik een tijdje terug liet zien? Ik heb ze hergebruikt met speciale limonades!


I made tags that I fastened to the bottles with rubber bands, to show which type of lemonade it held.
Ik maakte tags die ik met elastiekjes aan de flessen bevestigde, om duidelijk te maken welke limonade erin zat.

I kept it quite simple. We had breadrolls, with ham, cheese and creamcheese. Fruitsalad. Applecake. Cupcakes. Pizza with goat cheese, cheddar, hazelnuts and pear. Different types of Salade Olivier (ready-made for the people without any food-restrictions, homemade for the vegetarians and people like me who can't eat certain ingredients). We had 14 guests, just enough seats, and great fun!

Ik heb het vrij simpel gehouden. We hadden broodjes, met ham, kaas en roomkaas. Fuitsalade. Appelcake. cupcakes. Pizza met geitenkaas, cheddar, hazelnoten en peer. Verschillende soorten huzarensalade (kant&klaar voor degenen zonder voedings-beperkingen, zelfgemaakt voor de vegetariŰrs en mensen zoals ik die niet alles mogen eten). We hadden 14 gasten, net genoeg zitplaatsen, en veel plezier!

Because Maaten's birthday was the main cause of celebration, he got spoiled with fun presents. One of them being a fun showerhead like the one we had in the Etap Hotel in Hamburg in May. LOL, Someone attached it to the shower and everyone was trying to get into our tiny bathroom to have a look at the pretty lights in different colours coming from the showerhead ;-)

Aangezien Maartens verjaardag de hoofdreden voor het feestje was, werd hij verwend met leuke cadeautjes. EÚn ervan was een leuke douchekop zoals we hadden in het Etap Hotel in Hamburg in mei. LOL, iemand sloot hem aan in de douche en iedereen probeerde ons piepkleine badkamertje in te komen om de mooie lichtjes in verschillende kleuren te zien die uit de douchekop kwamen ;-)

Maarten wasn't the only one who got presents! I got photo's, cd-roms with photo's, an amigurumi bunny (made by Wilma, off course!), a cow-ducky for our rubber duck collection (although it would also go great with my huge collection of black & white cow-stuff ;-) ), and a fun handmade card with a giftcard in it.

Maarten was niet de enige die cadeautjes kreeg! Ik kreeg foto's, cd-roms met foto's, een amigurumi konijn (gemaakt door Wilma natuurlijk!), een koeien-badeendje voor onze badeendjes verzameling (alhoewel hij ook zo in m'n enorme verzameling zwart-witte koeien-spullen zou passen ;-) ), en een leuke handgemaakte kaart met een cadeaupasje erin.

Geplaatst op 31-08-2010.
Meer berichten over

Reactie van ctje

ziet er gezellig en lekker uit.

Reactie geplaatst op 2010-09-01.

Jouw reactie


compulsary, will not be shown.
to confirm sender; spam-protection.